O firmě

Certifikace

 

Systém managementu kvality byl implementován do výrobních procesů společnosti SIGMA GROUP a.s. a jejích dceřiných firem již od roku 1994. V současnosti má společnost SIGMA GROUP a.s. a její dceřiné společnosti zaveden integrovaný systém řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 (kvalita) a ČSN EN ISO 14001:2016 (environment) a také dle ČSN OHSAS 18001:2007 (bezpečnost práce). Zavedený systém je pravidelně ověřován certifikační společností TÜV NORD (RW TÜV), která vystavovanými certifikáty garantuje vysokou úroveň zavedeného systému řízení.

Systémy managementu ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce jsou zavedeny a uplatněny v divizi Průmyslová čerpadla, divizi Energo a ve společnostech SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., SIGMA DIZ spol. s r.o., Sigmainvest spol. s.r.o. a SIGMA ENERGIE spol. s r.o. Systémy se vztahují na všechny pracovníky těchto divizí a společností a na všechna místa jejich působnosti v sídle firmy v Lutíně. 

Zásadním argumentem pro zavedení systému řízení souladu s těmito normami byla skutečnost a ta nadále platí, že významnou část výrobního programu tvoří čerpadla a zařízení pro energetické bloky klasických a jaderných elektráren, tedy produkce se specifickými požadavky na jakost, bezpečnost, životnost, spolehlivost a nově i při zohlednění požadavků na ochranu životního prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V tomto směru zůstává integrovaný systém řízení nezbytnou podmínkou existence firmy ve velmi tvrdém konkurenčním prostředí.

Již od počátku roku 2015 byla certifikace firmy také rozšířena o systém svařování dle normy ČSN EN ISO 3834-2, která zohledňuje vyšší požadavky na jakost při svařování.

Pro dodávky do jaderně energetického průmyslu je uplatňováno rozšíření systému kvality dle požadavku českého atomového zákona a navazující vyhl. SÚJB č. 408/2016 Sb. Splnění požadavků dokládá Oprávnění vystavené ČEZ, a.s., kterým je potvrzeno zařazení mezi kvalifikované dodavatele.

Dále jsou SIGMA GROUP a.s. a SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., v rámci vlastní výroby čerpadel, mobilních čerpacích stanic a osobních dýchacích filtrů pro obličejové masky, certifikovány od jara 2018 ve shodě s požadavky nového Českého obranného standardu (ČOS) 051672, který je ve všech členských zemích NATO zavedený pod označením AQAP 2110 a to s rozsahem platnosti pro „Návrh, vývoj, výrobu a servis čerpací techniky" a  „Vývoj a výrobu ochranných filtrů“. Vzhledem k tomu, že konečným zákazníkem této výroby je Armáda ČR, podléhá celá výroba a kontroly specifickému režimu dozorování a přejímek zástupci zákazníka.

Dceřiná společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. také vykonává činnosti akreditované zkušební laboratoře v certifikačním systému, kterým se posuzuje shoda výrobků určených pro trh Ruské federace. Zkušební laboratoř v Lutíně provádí certifikační zkoušení čerpadel a kompletních čerpacích soustrojí, ověřování jejich shody s požadavky ruských předpisů, zpracování zkušebních protokolů a vystavování certifikátů výrobků pro účely vstupu na ruský trh.

 

Certifikát QMS EN ISO 9001:2015

Certifikát EMS EN ISO 14001:2015

Certifikát BS OHSAS 18001:2007

Certifikát EN ISO 3834-2

Certifikát AQAP 2110

SIGMA GROUP - Oprávnění ČEZ, a.s.

SIGMA DIZ - Oprávnění ČEZ, a.s.

SIGMA GROUP - Oprávnění ŠKODA JS pro ČEZ, a.s.

 

Prohlášení vedení koncernu SIGMA - integrovaný systém řízení

Prohlášení vedení SIGMA GROUP a.s. - společenská odpovědnost

Politika integrovaného systému

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty