O firmě

Ekonomické výsledky

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky skupiny SIGMA GROUP a.s. za rok 2015
(Main consolidated financial data of SIGMA GROUP holdings for 2015)


ROZVAHA / BALANCE SHEET

 CZKEUR
Aktiva celkem
Total assets

1 491 144   

55 176
Dlouhodobý majetek
Fixed assets
364 076 13 472
Oběžná aktiva
Current assets
900 611 33 325
Časové rozlišení
Temporary assets
226 457 8 380

 

Pasiva celkem
Total liabilities
1 491 144 55 176
Vlastní kapitál
Equity
825 140 30 532
Cizí zdroje
Liabilities
658 484 24 366
Časové rozlišení
Temporary liabilities
7 520 278


 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY / PROFIT AND LOSS STATEMENT

 CZKEUR
Výkony a tržby za prodej zboží
Production and sales of goods
1 190 506 44 052
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží
Sales of goods and own products and services
1 043 561 38 615
Náklady
Costs
1 134 935 41 996
Provozní výsledek hospodaření
Operating profit / loss
55 571 2 056
Úroky a jiné finanční náklady
Interest expense and other financial expense
9 082 336
Daň
Income tax
10 681 395
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Consolidated profit / loss of the year
35 808 1 325

 

Všechny hodnoty jsou uvedeny v celých tisících.
All fogures are displayed in thousands round-off.

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty