O firmě

Historie

Milníky v historii:

1868 Řemeslník Ludvík Sigmund zakládá v Lutíně pumpařskou firmu. Začíná s výrobou dřevěných stojanových pump a vodovodů. Firma se rychle rozvíjí a najímá první pracovníky.
1894 Od zakladatele přebírají firmu jeho synové Jan a František. Zahájeno opracování kovů a výroba kovových částí pump. Firma získává věhlas v oboru vrtání studní a staveb vodovodů.
1922 Registrace ochranných známek „SIGMA“ a „Neptunův trojzubec“. O rok později je zaveden elektrický pohon strojů a dílny vybaveny moderní obráběcí technikou. V roce 1924 byla otevřena filiální prodejna firmy v Praze.
1933 Období 30. let přináší tuzemskou i zahraniční expanzi firmy a zavedení řady novinek do výrobního programu. Firma SIGMUND PUMPY zaměstnává 650 pracovníků. S využitím mnoha patentů vzniká výrobní řada legendárních ponorných čerpadel NAUTILA určených pro hluboké a vrtané studny. Rozšiřuje se výroba sortimentu domácích vodáren pod značkou DARLING a firma se orientuje na dodávky vodárenských, důlních a průmyslových čerpadel všech konstrukčních principů. V zemědělství získává podnik významné postavení díky výkonným zavlažovacím zařízením REVOLT a RAKETA.
1935 Rodina Sigmundů zakládá v Lutíně nový podnik s názvem CHEMA. Moderní výrobní závod se zaměřuje na výzkum, výrobu a prodej prostředků na ochranu proti bojovým plynům a prostředků protiletecké ochrany. Výroba se specializuje na filtrační zařízení a dýchací filtry do plynových masek.
1937 V Anglii je založena společnost SIGMUND PUMPS LTD s pobočkami v Londýně a Newcastlu orientovaná na výrobu motorových hasičských stříkaček pro britské ministerstvo vnitra a londýnský hasičský sbor. Výrobní program britské afilace byl ve válečných letech rozšířen o další řady čerpadel lutínské koncepce.
1942 Během 2. světové války, zejména po popravě ředitele a spolumajitele Ing. Jana Sigmunda gestapem v roce 1942, byl podnik v Lutíně konfiskován Německou říší a ve vysoké míře přebudován na výrobu zbrojních součástí pro tanky, ponorky, letadla a automobily.
1948 Po znárodnění firmy v roce 1945 a transformaci na národní podnik SIGMA PUMPY byla zahájena etapa výstavby nových výrobních hal v Lutíně s cílem specializace na produkci čerpadel průmyslového charakteru. Rozšiřuje se vývojové a konstrukční zázemí podniku.
1965 Vzniká sdružení SIGMA KONCERN, které slučuje všechny podniky na výrobu čerpadel a armatur v tehdejším Československu. Závod v Lutíně nese název SIGMA Lutín, národní podnik. Vzniká Výzkumný ústav čerpadel – nová organizace orientovaná na výzkum a vývoj čerpadel pro celý koncern.
1968 Sté výročí založení firmy je spojeno se zavedením výroby ponorných kalových a odvodňovacích čerpadel. Zahájena byla také spolupráce s anglickou firmou CRANE Ltd. směřující k licenční výrobě mechanických ucpávek. Nastává rychlý rozvoj zahraničního obchodu, zejména na trhy států střední a východní Evropy, severní Afriky, Blízkého východu, střední a jižní Ameriky a jihovýchodní Asie.
1975 SIGMA Lutín se začíná orientovat na komplexní dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky. Vyroben je první prototyp unikátního diagonálního vertikálního čerpadla typu 1600 BQDV určeného pro chladící okruhy elektráren.
1979 Do sériové výroby jsou zaváděna čerpadla pro klasickou a jadernou energetiku nové koncepce. Jde zejména o čerpadla napájecí v článkové i kotlové verzi, dále čerpadla podávací a kondenzátní.
1990 V důsledku politických změn v Československu dochází k procesu privatizace státního majetku a k rozpadu sdružení SIGMA KONCERN. Vzniká samostatný státní podnik SIGMA Lutín, který má za cíl zkonsolidovat majetek firmy v Lutíně pro připravovanou privatizaci. Vyrobena jsou technicky náročná napájecí a podávací čerpadla pro bloky jaderných elektráren o výkonu 1000 MW.
1994 Po téměř 50-ti letech vzniká v Lutíně opět privátní čerpadlářská firma – SIGMA Lutín akciová společnost. Rozpad sovětského bloku přináší potřebu restrukturalizace a užší specializace firmy spojenou s orientací na nové trhy.
1997 Dokončena zásadní organizační restrukturalizace firmy. Vzniká akciová společnost SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně jako mateřská společnost holdingu sdružujícího více než desítku vývojových, výrobních a obchodních společností orientovaných na čerpací techniku. Zahájeny vývojové práce na nových protipovodňových agregátech.
2004 Organizační změny v holdingu SIGMA GROUP a.s. zaměřené na rozčlenění výrobkové struktury mezi závody v Hranicích a Lutíně.
2008 Připomenuto 140. výročí založení firmy.
2009  Dodávky čerpadel pro primární i sekundární okruh 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce VVER 440 MW, Slovensko.
2010 Dodána podávací, napájecí a chladící čerpadla pro klasické elektrárenské bloky 660MW v Ledvicích s nadkritickými parametry páry. 
2011 Rekonstrukce přízemních prostor Společenského domu SIGMA pro nové sídlo inženýringové dceřiné společnosti SIGMA DIZ spol. s r.o. 
2012  Výroba čerpadel KDX3 s funkcí havarijního doplňování kyseliny borité pro primární okruh 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce VVER 440 MW. 
2013 Dokončena rozsáhlá rekonstrukce vstupního areálu firmy v Lutíně. Certifikace systémů ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 3834-2. Definitivní přesun výroby spotřebních čerpadel z Lutína do Hranic spojený s fúzí čerpadlářské divize společnosti SIGMA 1868 spol. s r.o. s firmou SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Společnost SIGMA 1868 spol. s r .o. nadále působí jen v oblasti dodávek tlakových kanalizací.

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty