O firmě

Konsorcium MIR.1200 uzavřelo další smlouvy o smlouvách budoucích se třemi českými společnostmi

Konsorcium MIR.1200 uzavřelo další smlouvy o smlouvách budoucích se třemi českými společnostmi
20.06.2013

Praha, 18. června 2013: Konsorcium MIR.1200, které se účastní výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, dnes podepsalo dodavatelské smlouvy se třemi významnými českými podniky – Sigma Group, ZVVZ Enven Engineering a OSC.

V rámci těchto smluv se podepisující zavázali ke spolupráci v případě vítězství konsorcia ve výběrovém řízení na dostavbu JE Temelín 3, 4. Tato smluvně potvrzená partnerství jsou dalším důkazem toho, že český průmysl se bude zásadní měrou podílet na dostavbě temelínské jaderné elektrárny. 

Tato smluvní ujednání na rozdíl od memorand, která byla podepsána v uplynulém období,  již podrobně definují podmínky spolupráce s Konsorciem MIR.1200 v případě jeho vítězství. Obdobné smlouvy již podepsalo šest českých podniků – ŠKODA JS, Hochtief, PSG International, ZAT,  ÚJV Řež a            I & C Energo,

 „Tyto smlouvy vymezují závazky a povinnosti obou stran. Jasně určují konkrétní odpovědnost a precizují rozsah prací. Zároveň můžeme na základě předaných nabídek jednotlivých společností kdykoliv ověřit, se kterými subdodavateli tyto podniky uzavírají další smlouvy. Tím se ujistíme, že minimálně 70% zakázky opravdu zůstane v České republice,“ vysvětlil podstatu právního aktu Josef Perlík, ředitel divize Inženýring jaderných elektráren lídra Konsorcia MIR.1200, společnosti ŠKODA JS a zároveň předseda představenstva Nuclear Power Alliance a.s zastřešující praktickou realizaci dostavby jaderné elektrárny Temelín.

Generální ředitel společnosti ZVVZ Enven Engineering Miloslav Šváb při příležitosti podpisu smlouvy uvedl: „Věříme, že v případě výhry Konsorcia MIR.1200 v tendru uplatníme kompletní dodávky vzduchotechniky od projektu až po zabudování dodávek do jaderné i nejaderné části. Tento projekt nám také pomůže dostat se k zakázkám i pro další jaderné elektrárny v rámci dodavatelského řetězce společnosti Rosatom.

Generální ředitel společnosti Sigma Group Milan Šimonovský ke spolupráci s Konsorciem dodal: „Nemusím sáhodlouze porovnávat obě nabídky na dostavbu Temelína. Stačí uvést dvě čísla, která hovoří sama za sebe - pro projekt společnosti Westinghouse bychom dodávali dodávky v celkové hodnotě zhruba 2,3 miliardy korun. Konsorcium MIR. 1200 nám dává možnost dodat výrobky a služby v celkovém rozsahu 23 miliard korun. To je téměř desetinásobek.“  Sigma Group bude v projektu Konsorcia MIR.1200 kompletním dodavatelem čerpadel a technologických celků s čerpadly spojených.

Poslední ze signatářů, Luděk Schrumpf, místopředseda představenstva OSC dodal:„Ve spolupráci s Konsorciem MIR:1200 vidíme reálný potenciál pro uplatnění našich znalostí, zkušeností, kvalifikace a celkového rozsahu naší dodávky pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín“ Společnost OSC by pro Konsorcium MIR.1200 byla dodavatelem plnorozsahového simulátoru pro třetí a čtvrtý blok temelínské jaderné elektrárny.

Dnešním podpisem smluv Konsorcium MIR.1200 znovu potvrzuje, že jeho politikou je maximální zapojení českého průmyslu do projektu. Náš projekt zajistí minimálně 70procentní úroveň lokalizace, což je bezesporu vynikající příležitostí pro další rozvoj českého průmyslu a celé české ekonomiky,“ zdůraznil závěrem ceremonie náměstek ředitele Rosatomu Kirill Komarov.

 

Konsorcium MIR.1200 je jedním ze dvou uchazečů o dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. Lídrem česko-ruského konsorcia je společnost ŠKODA JS a.s., která ke spolupráci přizvala firmy ZAO Atomstrojexport a OAO OKB Gidropress. Obě jsou dceřinými společnostmi státního podniku Rosatom. Konsorcium MIR. 1200 nabízí evoluční projekt jaderné elektrárny VVER-1200, který těží ze zkušeností z více než 1500 reaktorových let provozu jaderných elektráren typu VVER. Vychází z osvědčených řešení se zvýšenou bezpečností a je unikátní kombinací nejmodernějších aktivních a pasivních kontrolních systémů, což z něj činí jeden z nejlepších reprezentantů generace III+.

 

ZVVZ-Enven Engineering, člen skupiny ZVVZ GROUP, se zaměřuje na projektování a dodávky zařízení na čištění odpadních plynů od pevných a plynných znečišťujících látek. Důležitou částí dodavatelského programu společnosti jsou projekty a dodávky kompletní vzduchotechniky pro jadernou i nejadernou část jaderných elektráren. Společnost vlastní know-how na speciální filtrační stanice, které jsou určeny pro zachycování radioaktivních aerosolů a sloučenin jodu v těchto provozech. Společnost již dodává a nabízí kompletní projekty a dodávky těchto zařízení do stávajících i nově plánovaných jaderných energetických zdrojů v České republice a zahraničí.

 

Sigma Group patří ke špičkám ve svém oboru. Je nejvýznamnějším výrobcem čerpací techniky v České republice. Společnost se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu středních, těžkých a unikátních čerpadel a čerpacích soustrojí pro průmyslové využití.  Jádro produkce společnosti tvoří výroba čerpadel pro klasickou a jadernou energetiku a teplárenství. Úspěch čerpadel SIGMA v energetických provozech dokládají stovky instalací v České republice i zahraničí.

 

OSC a.s..poskytuje široké spektrum vysoce kvalifikovaných inženýrských činností a v řadě případů i s tím spojených dodávek zařízení pro zákazníky především ze sektoru elektroenergetiky se zaměřením na vývoj a realizaci simulačních systémů a trenažérové techniky, určené jak pro proces přípravy a opakovací výcvik personálu obsluhy jaderných elektráren, tak pro náročné inženýrské aplikace. Druhou hlavní oblastí OSC jsou činnosti spojené s aplikací moderních metod a systémů automatického řízení a kontroly, se zaměřením na procesy výroby, přenosu a distribuce elektrické energie a tepla.

 

Kontakt:

Monika Matyáštíková

E-mail: monika.matyastikova@grayling.com

GSM: +420 602 209 213

 

                                                                                                                                                      

 


Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty