O firmě

Modernizace hlavních cirkulačních čerpadel HCČ-317 na JE Mochovce34

Modernizace hlavních cirkulačních čerpadel HCČ-317 na JE Mochovce34
12.09.2013

SIGMA GROUP a.s. prostřednictvím své inženýrské společnosti SIGMA DIZ spol. s r.o. a své servisní organizace SIGMA-ENERGO spol. s r.o. ve spolupráci s konstruktérem, výrobcem a nositelem know-how pro HCČ-317, firmou CKBM (Petrohrad, Rusko), úspěšně ukončila realizaci modernizace všech 12 hlavních cirkulačních čerpadel na JE Mochovce 3, 4.

Tato modernizace spočívala mimo jiné v úpravě těsnící plochy a záměně těsnění rozváděcího kola, a to vč. provedení odběratelských kontrol a přejímek u výrobce dle plánu kontrol, za účasti ŠKODA JS a.s., Slovenské elektrárne, a.s. a Technická inšpekcia, a.s. V této etapě byly repasovány všechny přítlačné příruby a modernizovány všechny rozvaděče dodané na JE Mochovce 3, 4. Modernizace rozvaděčů zabraňující vzniku a šíření trhlin, způsobených termocyklickými jevy, je dnes již provedena na všech HCČ provozovaných na ruských jaderných elektrárnách.

Rozsah modernizace HCČ zahrnoval všechny konstrukční úpravy (vč. modernizace rozvaděčů), které byly výrobcem CKBM navrženy, realizovány a ověřeny provozem. Tyto úpravy vycházely mimo jiné i ze zkušeností z provozování HCČ na ostatních JE typu VVER 440.

Společnost SIGMA GROUP a.s., která se ve spolupráci s CKBM podílela na projektování, dodávkách a montáži hlavních cirkulačních čerpadel ve všech jaderných elektrárnách v České a Slovenské republice, zajišťuje v současné době dostavbu JE Mochovce 3, 4. Mimo to, ve spolupráci s firmou CKBM, také zajišťuje servis uvedených čerpadel na JE Dukovany. Prioritním cílem je udržovat servis na vysoké úrovni, včetně neustálého rozvoje modernizace konstrukčního uspořádání soustrojí ve spolupráci s výrobcem a provozovatelem zařízení tak, aby plně vyhovoval novým bezpečnostním požadavkům, uplatňovaným v JE typu VVER 440.

Využití zkušeností z provozu HCČ na ostatních JE a uplatnění konstrukčních změn ze strany výrobce CKBM v součinnosti se SIGMA GROUP a.s, zejména v otázkách prodlužování provozuschopnosti, snižování provozních nákladů a bezpečnosti je žádoucím trendem zkvalitňování zařízení primárního okruhu JE nejenom na českém a slovenském teritoriu.

Modernizace HCČ je výsledkem dlouholetého neustálého sledování a hodnocení požadovaných parametrů s cílem zvýšení úrovně jaderné a technické bezpečnosti, dosažení efektivních hodnot jak po stránce technické tak i ekonomické a následné spokojenosti provozovatelů HCČ.

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty