O firmě

Ochranné známky

Slovní ochranná známka SIGMA je od samého počátku svého vzniku spjata s tradicí českého pumpařského řemesla. Slovo SIGMA evokuje spojení čerpadlářské výroby v Lutíně s rodinou Sigmundů - zakladatelů firmy. Písmeno řecké abecedy – SIGMA současně předurčuje značku k širokému obchodnímu využití. S tímto vědomím přichází 4. srpna 1922 bratři Sigmundové zaregistrovat svou první ochrannou známku SIGMA k Úřadu pro zápis ochranných známek. Následují další národní i mezinárodní registrace, které dnes poskytují ochranu výrobkům a službám společností holdingu SIGMA GROUP a.s. ve více než 75 zemích světa. Díky dlouhodobému spojení s čerpací technikou získala ochranná známka SIGMA v roce 1995 statut proslulosti.

OZ Sigma

V roce 1922 byla zaregistrována další z tradičních ochranných známek firmy – Neptunův trojzubec. Trojzubec symbolizuje vodní živel, k jehož ovládnutí a využití čerpací technika slouží. Zdůrazňuje sílu, dynamiku a spolehlivost firmy a jejích výrobků. Podobně jako slovní ochranná známka SIGMA bylo i vyobrazení Neptunova trojzubce prohlášeno za proslulou ochrannou známku a je chráněno ve více než 70 zemích světa.

OZ Trojzubec

Marketingové spojení ochranných známek SIGMA a Neptunův trojzubec vyústilo ve vznik nové, kombinované ochranné známky, která v současnosti prezentuje společnosti holdingu SIGMA GROUP a.s. a jejich výrobky v nejširším rozsahu. Známka byla v roce 2011 registrována jako komunitární a požívá ochrany ve všech zemích EU.

Evropská OZ

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty