Odvětví

Doly a hutě

SIGMA GROUP a.s. přichází na trh ucelenou výrobkovou řadou čerpadel a agregátů pro doly a hutě zaměřenou na odčerpávání důlních vod. V souvislosti s požadavky investorů na zvýšení efektivnosti dobývání a snížení vlivů těžby na životní prostředí dochází v posledních letech k růstu poptávky po čerpacích agregátech v tomto segmentu.

SIGMA GROUP a.s. nabízí čerpací agregáty pro:

  • odvodňovací systémy hlubinných dolů s využitím čerpadel typové řady CDB
  • odvodňovací systémy povrchových dolů s využitím kalových čerpadel nebo vertikálních čerpadel typových řad CVFV a CVEV umístěných na pontonech, která slouží jako podávací čerpadla pro stacionární čerpadla typových řad QVD nebo CDB umístěná na březích lagun.
  • dotěžování ropných vrtů. Tyto čerpací systémy vtlačují pod vysokým tlakem vodu do ropných vrtů, kde je surová ropa nadlehčována vtlačenou vodou a dotěžována z nižších hloubek. Do čerpacích stanic pro dotěžování ropy se osazují vysokotlaká odstředivá čerpadla typových řad CDB a CND.
  • klimatizace důlních pracovišť pro zlepšení těžkých pracovních podmínek v hlubinných dolech. SIGMA GROUP a.s. nabízí jednoduchá, ale spolehlivá spirální čerpadla a středotlaká článková čerpadla nové řady CU.
  • chladící okruhy hutních provozů. Pro chladící systémy těžkých hutních provozů a ostřik okují se používá celá řada čerpadel SIGMA počínaje vysokotlakými odstředivými čerpadly CND pro ostřik okují a konče typovými řadami QVD, KID, HVBW, BQOW, BQLV, AQTV, CVEV, CVFV pro chladící systémy.

Čerpadla SIGMA pro doly a hutě spolehlivě pracují v provozech významných českých i zahraničních podniků, např. v OKD Ostrava a.s., Mittal Steel Ostrava a.s. nebo US Steel Košice a.s.

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty