Odvětví

Energetika

Výroba čerpadel pro klasickou a jadernou energetiku a teplárenství tvoří jádro produkce společnosti SIGMA GROUP a.s. Na aplikace středně těžkých, těžkých a unikátních čerpacích agregátů do technologických celků v energetice jsou prioritně zaměřeny výzkumné, vývojové i výrobní kapacity celého holdingu SIGMA. Výsledkem úzké spolupráce vývojových a výrobních pracovišť je široká škála výkonných a vysoce účinných napájecích, chladících, kondenzátních a dalších čerpadel pro použití prakticky ve všech provozních okruzích elektráren a tepláren. Špičková konstrukce, prvotřídní materiály a dokonalé dílenské zpracování dělají z čerpadel SIGMA jedinečné high-tech výrobky, které spolehlivě pracují i v extrémních podmínkách vysokých provozních tlaků a teplot. Velký důraz je při konstrukci a výrobě čerpadel pro energetiku kladen na optimalizaci provozních nákladů, snížení dopadů na životní prostředí a automatizaci řízení a diagnostiky.

Úspěch čerpadel SIGMA v energetických provozech dokládají stovky instalací v České republice, na Slovensku, v Polsku, Egyptě, Indii, Turecku, Číně, Sýrii, Rumunsku, Bosně a Hercegovině, Jugoslávii, Bulharsku, Polsku, Rusku, Ukrajině, Argentině, Brazílii, Mexiku, Iránu, Pákistánu, Bangladéši, Maďarsku nebo na Kubě.

Všechna čerpadla pro energetiku jsou před dodáním odzkoušena ve vlastních zkušebnách.

Sortiment čerpadel pro energetiku zahrnuje:

  • napájecí čerpadla s širokým rozsahem průtoku (Q) od 5 l/s do 950 l/s a dopravní výškou (H) do 4000 m slouží k napájení kotlů pro výrobu páry. Napájecí čerpadla typových řad CND, CNECHZ, CHN, KNE, CU, CT, KHS, KHX tvoří jeden z klíčových technologických uzlů každé elektrárny
  • kondenzátní čerpadla v horizontálním nebo vertikálním uspořádání s průtokem (Q) od 1,5 l/s do 430 l/s a dopravní výškou (H) do 620 m se vyrábí v typových řadách NQD, NTD, CHE, CJECJT, CU, CNB, CJAV, CJNV, CJMV, CJDV, CJTV
  • chladicí čerpadla pokrývající parametr průtoku (Q) do 18 000 l/s jsou zastoupena řadami QVDKID, AQT, HVBW, BQOW, BQLV, BQAV, BQBV, BQDV, BQUW, BQTVAQTV, AQCV, AQSVCVEV, CVFV
  • čerpadla pro čerpání a přepravu surové vody typových řad QVDKID, CVN, CVE, CU, HVBW, BQOW, BQLV, BQAV, BQBV, BQDV, AQTV, CVEV, CVFV
  • čerpadla pro požární vodu typových řad QVDKID, CVN, CVE, CU
  • čerpadla do systému rozvodů tepla typových řad NQD, NTD, QHT, NEA, CHE, CJT, CNB, CHO, CU
  • čerpadla typové řady A-COAV pro olejové systémy turbín

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty