Odvětví

Speciální aplikace

Část výrobního programu společnosti SIGMA GROUP a.s. je zaměřena na produkci speciálních čerpadel a čerpacích soustrojí se zaměřením na ekologii a civilní ochranu. Jedná se zejména o čerpadla a míchadla pro konvenční a biologické čistírny odpadních vod a čerpací zařízení pro záchranné sbory určená k likvidaci živelních událostí. V tomto segmentu jsou komerčně úspěšné především tyto výrobky:

  • plovoucí přenosný čerpací agregát PPCA
  • sběrač plovoucích nečistot PPCA-S
  • univerzální ekologické čerpací agregáty UECA-H a UECA-E

Mezi speciální a technicky unikátní výrobky se řadí také vysoce výkonné mobilní čerpací stanice MČS určené k odčerpávání velkých vodních ploch a lagun vzniklých v důsledku povodní, záplav a jiných živelních událostí. Novinku ve výrobních programu představuje typ MČS SIGMA 20-1000, který je svým čerpacím výkonem až 1500 l/s a schopností operativního obojživelného nasazení světovým unikátem. O schopnostech a kvalitách tohoto výrobku svědčí opakované dodávky těchto strojů pro záchranné sbory ČR a Francouzské republiky.

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty