Skupina SIGMA

Inženýring

inženýring 1 inženýring 2 inženýring 3

Téměř čtyři desetileté působí v lutínském závodě SIGMA projekční, konstrukční a obchodní skupina zaměřená na komplexní dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky. Inženýrská činnost naplňuje potřeby náročných zákazníků, kteří vyžadují implementaci čerpacích zařízení do složitých průmyslových celků. V současné době představuje inženýring orientovaný na segmenty energetiky, vodního hospodářství průmyslových podniků, zemědělství a municipální sféry klíčovou oblast činnosti holdingu SIGMA GROUP a.s..

Dceřiná společnost SIGMA DIZ spol. s r.o. se specializuje na inženýrskou činnost a dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky se zaměřením na teplárenství, klasickou a jadernou energetiku a vodní hospodářství průmyslových podniků. Dodávky napájecích, podávacích, cirkulačních a chladících čerpacích stanic pro elektrárenské a teplárenské bloky do 1000 MW s aplikací středně těžkých, těžkých a unikátních čerpadel z produkce společnosti SIGMA GROUP a.s. představují základ podnikatelských aktivit této firmy.

Činnost společnosti SIGMA DIZ spol. s r.o. se soustřeďuje také na projekci, dodávky a kompletaci velkých průmyslových čerpacích stanic v hutnictví a těžebním průmyslu, čerpacích stanic pro těžbu a dočerpávání ropy a odvodňovacích či zavlažovacích stanic v zemědělství. 

Společnost SIGMA DIZ spol. s r.o. realizuje následující dodávky a služby:

  • projekční, konstrukční a výpočtové práce
  • zpracování technických a obchodních nabídek, rozpočtů a technické a provozní dokumentace v různých stádiích realizace staveb investičních celků
  • dodávky technologických celků v oboru čerpací techniky včetně stavebních a elektro částí, měřící a regulační techniky, řídících systémů apod.
  • realizace staveb formou dodávky „na klíč“
  • montáž, šéfmontáž, uvádění do provozu, zkoušení, zaškolení obsluhy
  • obchodní a kompletační činnost
  • poradenství a konzultace.

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty