Skupina SIGMA

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.

V roce 2010 iniciovala společnost SIGMA GROUP a.s. založení společnosti CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o., která má statut výzkumné organizace podle právních předpisů EU. Úkolem této organizace je zajistit participaci vědeckých a akademických institucí, studentů vysokých škol a odborníků z praxe na základním výzkumu a vývoji v oblasti hydrauliky kapalin, hydrostatických a hydrodynamických strojů a čerpací techniky. Společnost bude výsledky své výzkumné činnosti šířit prostřednictvím publikační činnosti, odborných seminářů a školení.

Rozsah činnosti:

  • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
  • výzkum, vývoj a experimentální činnost v oblasti hydrauliky a dynamiky kapalin a plynů
  • výzkum, vývoj a experimentální činnost v oblasti hydrostatických a hydrodynamických strojů a souvisejících technologií
  • matematická optimalizace hydraulických tvarů komponent hydrodynamických strojů a hydraulických systémů
  • získávání a poskytování vědecko-technických informací
  • školící a vzdělávací činnost v oblasti hydrauliky
  • testování, měření, analýzy a zkoušky

Spolupráce s významnými vědeckými a výzkumnými centry

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. spolupracuje v oblasti základního a aplikovaného výzkumu s řadou významných národních i mezinárodních institucí: ÚT AVČR, VUT Brno, ČVUT Praha, TU Liberec, TU Ostrava, UP Olomouc, CERIT, IAPWS, STU Bratislava, University of Jyväskylä. 

Výzkum kavitace v hydrodynamických strojích a kavitační tunel

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol.s r.o. provozuje ve své hydraulické laboratoři největší kavitační tunel v České republice, který slouží pro výzkum dynamických i erozních účinků kavitace. Měřící sekce,do které je možné vkládat různé typy hydrodynamických profilů, má vnitřní rozměry 150 x 150 x 500 mm a maximální dosažitelná rychlost na vstupu do měřící sekce je 25 m/s.

Kromě experimentálního výzkumu v tunelu hydraulická laboratoř centra provádí i vizualizaci a měření účinku kavitace v interiéru reálných hydrodynamických strojů.

Centrum má dlouhodobé zkušenosti s numerickým modelováním kavitace a kromě běžných prostředků CFD disponuje i vlastním software, který umožňuje modelovat dynamiku kavitačních bublin a kavitačních struktur včetně silových účinků kavitačních kolapsů.

Kontakt:

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
tel.: +420 585 652 402
fax: +420 585 652 400
e-mail: chv@sigma.cz

 

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.  je hlavním řešitelem projektu Hydrodynamický design čerpadel.

 
Název projektu: Hydrodynamický design čerpadel
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408

Charakteristika projektu: Projekt spojuje dlouholeté zkušenosti CENTRA HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU s vědeckým potenciálem Univerzity Palackého a dalšími partnery v kvalitativně nové uskupení pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. Počítá s účastí vědců z mezinárodního prostředí, konkrétně z Finska, Číny a Ruska a aktivity komerčního partnera, holdingu SIGMA GROUP dávají předpoklady úspěšného využívání poznatků z realizace projektu v průmyslové praxi.

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty