Skupina SIGMA

SIGMA DIZ spol. s r.o.

Společnost SIGMA DIZ spol. s r.o. se specializuje na inženýrskou činnost a komplexní dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky se zaměřením na aplikace pro teplárenství, klasickou a jadernou energetiku. Dodávky napájecích, podávacích, cirkulačních a chladících čerpacích stanic pro elektrárenské a teplárenské bloky do 1000 MW s aplikací středně těžkých, těžkých a unikátních čerpadel z produkce společnosti SIGMA GROUP a.s., představují základ podnikatelských aktivit společnosti.

Tým kvalifikovaných pracovníků vybudoval společnosti SIGMA DIZ spol. s r.o. vynikající renomé při realizaci dlouhodobých a náročných projektů, jakými byly např. výstavba jaderných elektráren Temelín a Dukovany (ČR) nebo jaderných elektráren Jaslovské Bohunice a Mochovce (SR). Díky špičkové odbornosti, kvalitě služeb a technické podpoře mateřské firmy je dnes společnost stabilním dodavatelem zákazníků jako ČEZ a.s., ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. nebo Dalkia Česká republika, a.s. Významné reference společnosti v energetice představují také zahraniční dodávky a stavby, zejména na Slovensku, v Polsku, Ruské federaci, na Ukrajině, v Číně, Japonsku, Egyptě, Pakistánu nebo v Mexiku.

Vedle energetických aplikací tvoří významnou část dodávek také průmyslové čerpací stanice v hutnictví a těžebním průmyslu, čerpací stanice pro těžbu a dočerpávání ropy a zavlažovací a odvodňovací stanice v zemědělství. Mezi významné referenční stavby posledních let v tomto segmentu patří vybudování provozních chladících okruhů a čerpacích stanic pro novou minihuť společnosti Mittal Steel Ostrava a.s., rekonstrukce vodního hospodářství firmy VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., nebo výstavba čerpacího, chladícího a filtračního systému studené válcovny U.S. Steel Košice, a.s. Klíčové zakázky společnost realizuje na Slovensku, v Srbsku, Egyptě, Ruské federaci, Kazachstánu a Azerbajdžánu.

Poskytované služby:

 • komplexní inženýrské činnosti a dodávky investičních celků v oblasti čerpací techniky pro teplárenství, energetiku, vodní hospodářství průmyslových podniků, zemědělství a municipální sféru
 • realizace staveb technologických celků formou dodávky „na klíč“
 • dodávky kusových čerpadel, pohonů, potrubí, armatur, tlakových nádob, kompresorů, zvedacích zařízení, elektrozařízení a zařízení pro měření a regulaci
 • specializace na projektování a dodávky čerpacích stanic surové vody, chladící vody, požární vody, dešťových a odvodňovacích čerpacích stanic, napájecích stanic kotlů a parogenerátorů, rozvodů tepla pro vytápění
 • specializace na projektování a dodávky čerpadel a čerpacích stanic pro primární i sekundární okruhy jaderných elektráren
 • specializace na čerpací stanice v hutnictví a ocelářství
 • specializace na čerpací zařízení pro prvotní těžbu ropy
 • dodávky čerpací techniky pro speciální aplikace
 • zpracování projektové dokumentace, rozpočtů a nabídek v různých stádiích realizace staveb technologických celků
 • montáž, šéfmontáž, uvádění do provozu, zkoušení, zaškolení obsluhy a zpracování provozní dokumentace
 • diagnostika a měření čerpacích agregátů
 • poradenská a konzultační činnost

Kontakt:

SIGMA DIZ spol. s r.o.
Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín
tel.: +420 585 651 121
fax: +420 585 944 293
e-mail: diz@sigma.cz

 

SIGMA DIZ spol. s r.o.  je hlavním řešitelem projektu Progresivní vysokotlaké hydraulické systému.

Název projektu: Progresivní vysokotlaké hydraulické systému
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004924

Charakteristika projektu: Předmětem řešení je návrh progresivního hydraulického systému pro ostřik okují (vývoj ostřikového kolektoru) a vývoj nového vysokotlakého čerpadla, s možností regulace otáček. Efektivní čerpací agregát (vysoké tlaky a menší průtoky) musí být odolný nejtěžším provozním podmínkách při čerpání ostřikových vod v ocelárnách.

 

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty