OOO SIGMA.RU

OOO SIGMA.RU

Dceřiná společnost OOO SIGMA RU je obchodní organizací se sídlem v Moskvě. Cílem společnosti je zastupovat značku SIGMA a prosazovat produkci skupiny SIGMA GROUP a.s. na trhu Ruské federace a trzích SNS v oblastech energetiky, petrochemie, vodního hospodářství a metalurgie. Společnost kromě vlastní obchodní činnosti zaměřené na kusový prodej čerpadel SIGMA spolupůsobí při dodávkách větších investičních celků, zajišťuje monitoring místního trhu s čerpací technikou a poskytuje obchodní a technické poradenství. Významným úkolem společnosti je obnova či vytvoření nových obchodních kontaktů navazujících na někdejší dodávky čerpadel SIGMA do Ruska, a to zejména v oblasti jaderné energetiky, petrochemie, dolů a hutí a závlah.

V poslední době se společnost OOO SIGMA RU profiluje v segmentu dodávek čerpadel v rámci výstavby jaderných elektráren, rekonstrukcí hutních závodů  (technologie ostřiku okují) a rafinerií.