SIGMA UKRAINE

SIGMA UKRAINE

Dceřiná společnost SIGMA UKRAINE je obchodní organizací se sídlem v Oděse založenou v roce 2002 s cílem zastupovat značku SIGMA a prosazovat produkci skupiny SIGMA GROUP a.s. na ukrajinském trhu. Společnost kromě vlastní obchodní činnosti zaměřené na kusový prodej čerpadel SIGMA spolupůsobí při dodávkách větších investičních celků, zajišťuje monitoring místního trhu s čerpací technikou a poskytuje obchodní a technické poradenství. Významným úkolem společnosti je obnova či vytvoření nových obchodních kontaktů navazujících na historicky velmi rozsáhlé dodávky čerpadel SIGMA na Ukrajinu, a to zejména v oblasti čerpacích stanic pro zavlažování a kusových dodávek průmyslových čerpadel pro klasické a jaderné elektrárny, hutě, doly a chemický průmysl.

V poslední době se společnost SIGMA UKRAINE profiluje v segmentu dodávek pro výstavbu a rekonstrukce hutních závodů, konkrétně technologií pro ostřik okují.