Odvětví

Vodní hospodářství

Technologické systémy pro vodní hospodářství tvoří významný segment trhu, v němž se SIGMA GROUP a.s. profiluje produkcí ucelených typových řad vysoce účinných a spolehlivých odstředivých čerpadel vertikální i horizontální konstrukce o průtoku od desítek až po několik tisíc litrů za sekundu. Mezi velká vodní díla, v jejichž provozu jsou nasazena čerpadla SIGMA patří např. ČSSV Želivka, Vodárna Podolí, Úpravna vody České Budějovice, Ústřední čistírna odpadních vod v Praze a mnoho dalších čerpacích a přečerpávacích stanic a úpraven vod v České republice, na Slovensku, či v Egyptě, Indii a dalších zemích.

Produkce SIGMA GROUP a.s. pro vodní hospodářství zahrnuje:

  • čerpadla pro vodní zdroje, vodárny a úpravny vod. V těchto aplikacích se používají především čerpadla typových řad QVDKID, BQO, CVE, CVN, HVBW, BQOW, BQLV, BQAV, BQBV, BQDV.
  • čerpadla pro čerpání užitkové vody s využitím stejných typových řad (viz. výše).
  • čerpadla pro čistírny odpadních vod. Kromě shora uvedených typových řad mohou být v ČOV použita rovněž kalová čerpadla typových řad NFxx a GFxx
  • čerpadla pro neabrazivní, vyhnívající a vláknité kaly typových řad NFxx a GFxx (27 variant výrobků)
  • čerpadla pro surová splaškovou vodu. Dle stupně znečištění je možno volit z ucelené nabídky typových řad QVD, KID, BQO, CVE, CVN, HVBW, BQOW, BQLV, BQAV, BQBV, BQDV.
  • čerpadla pro malé vodní elektrárny s označením KIDa QVD.

Produkty

Produkty Katalog

Kompletní sortiment čerpadel z produkce SIGMA GROUP a.s.

Odvětví

Odvětví Oblasti použití

Přehled aplikací čerpací techniky SIGMA

Kde nás najdete

map

SIGMA GROUP a.s.
Jana Sigmunda 79
783 49 Lutín
Česká republika

Kontakty