Certifikace

Systém managementu kvality výrobních procesů společnosti SIGMA.

Systém managementu kvality byl implementován do výrobních procesů společnosti SIGMA GROUP a.s. a jejích dceřiných firem již od roku 1994. V současnosti má společnost SIGMA GROUP a.s. a její dceřiné společnosti zaveden integrovaný systém řízení dle norem ČSN EN ISO 9001 : 2016 (kvalita) a ČSN EN ISO 14001 : 2016 (environment) a také dle ISO 45001 : 2018  (bezpečnost práce). Zavedený systém je pravidelně ověřován certifikační společností TÜV NORD (RW TÜV), která vystavovanými certifikáty garantuje vysokou úroveň zavedeného systému řízení. 

Již od počátku roku 2015 byla certifikace firmy také rozšířena o systém svařování dle normy ČSN EN ISO 3834–2, která zohledňuje vyšší požadavky na jakost při svařování.

Pro dodávky do jaderně energetického průmyslu je uplatňováno rozšíření systému kvality dle požadavku českého atomového zákona a navazující vyhl. SÚJB č. 408/2016 Sb. Splnění požadavků dokládá Oprávnění vystavené ČEZ, a.s., kterým je potvrzeno zařazení mezi kvalifikované dodavatele. Od srpna 2021 má společnost certifikován systém managementu kvality pro dodávky do jaderně energetického průmyslu dle ČSN ISO 19 443 : 2019. Obdržením tohoto certifikátu jsme se stali 1. certifikovaným výrobcem v ČR dle této mezinárodní normy. 

Dále jsou SIGMA GROUP a.s. a SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., v rámci vlastní výroby čerpadel, mobilních čerpacích stanic a osobních dýchacích filtrů pro obličejové masky, certifikovány od jara 2018 ve shodě s požadavky nového Českého obranného standardu (ČOS) 051672, který je ve všech členských zemích NATO zavedený pod označením AQAP 2110 a to s rozsahem platnosti pro „Návrh, vývoj, výrobu a servis čerpací techniky" a „Vývoj a výrobu ochranných filtrů“. Vzhledem k tomu, že konečným zákazníkem této výroby je Armáda ČR, podléhá celá výroba a kontroly specifickému režimu dozorování a přejímek zástupci zákazníka.

Dceřiná společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. také vykonává činnosti akreditované zkušební laboratoře v certifikačním systému, kterým se posuzuje shoda výrobků určených pro trh Ruské federace. Zkušební laboratoř v Lutíně provádí certifikační zkoušení čerpadel a kompletních čerpacích soustrojí, ověřování jejich shody s požadavky ruských předpisů, zpracování zkušebních protokolů a vystavování certifikátů výrobků pro účely vstupu na ruský trh.

Všechny hlavní certifikáty si můžete stáhnout v sekci „Ke stažení“.