O společnosti SIGMA

Nedílnou součástí produkční základny skupiny SIGMA je vlastní výzkumné a vývojové pracoviště, jehož hlavním úkolem je neustálé zvyšování kvality čerpací techniky značky SIGMA. Více než 70 zkušených pracovníků se zabývá zvyšováním technické a technologické úrovně s orientací na zvyšování životnosti, odolnosti, bezpečnosti a především účinnosti jednotlivých typů čerpadel. Součástí vývoje jsou také inovace v oblasti konstrukčního řešení a nové speciální aplikace odrážející individuální potřeby zákazníků.

Výzkumné a vývojové zázemí disponuje vlastní zkušební laboratoří, širokou škálou softwarových programů pro numerické simulace a dalšími technologickými zařízeními pro experimentální měření, jako je například kavitační tunel.

obrázek