SIGMA Výzkumný a vývojový ústav s.r.o.

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav s.r.o.

Společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. působí v rámci skupiny SIGMA jako výzkumně-vývojová, informační a normalizační základna, jejímž cílem je výzkum v oboru hydrauliky strojů a implementace vědeckých a vývojových trendů do výroby čerpadel. Společnost se významně podílí na inovačním programu čerpadel SIGMA od fáze počátečních hydraulických výpočtů až po konstrukci a zkoušení modelových a prototypových zařízení ve vlastních špičkově vybavených výrobních a zkušebních dílnách.

Významnou část podnikatelských aktivit společnosti představuje výroba a prodej čerpací techniky pro speciální využití. Jedná se o čerpadla a zařízení pro ekologii, zejména technologické vybavení čistíren odpadních vod, plovoucí, dále přenosné a stacionární čerpací agregáty pro záchranné sbory, mobilní povodňové čerpací agregáty a speciální čerpadla. Společnost se zabývá rovněž vývojem a výrobou dýchacích ochranných filtrů a respirátorů pro vojenské, průmyslové a civilní využití. Vysoká kvalita výrobků je zajištěna implementací systému jakosti podle norem EN ISO 9001. 

obrázek

 

Výrobní program:

 • čerpadla a technologická zařízení pro čistírny odpadních vod, zejména axiální ponorná čerpadla, čerpadla na vratné kaly, aerátory – mixéry, spouštěcí zařízení
 • čerpací agregáty pro záchranné sbory, např. plovoucí, přenosné a stacionární čerpací agregáty, sběrače plovoucích nečistot, univerzální ekologické čerpací agregáty
 • mobilní povodňové čerpací stanice
 • speciální směšovací čerpadla 

Poskytované služby:

 • hydraulické výpočty a návrhy průtočných částí hydrodynamických čerpadel
 • výpočty hydrodynamických sil působících na rotory a statory čerpadel
 • výpočty dynamiky proudění uvnitř hydraulických strojů s využitím software ANSYS-CFX
 • řešení hydraulických zařízení využívajících méně obvyklých pracovních principů
 • měření hydraulických parametrů modelových čerpadel
 • zkoušení čerpadel a prototypů, výkonové a kavitační zkoušky
 • vydávání zkušebních protokolů v certifikačním systému GOST R (certifikace výrobků pro trh Ruské federace)
 • vědeckotechnická činnost a odborné poradenství