Bez vody není život a bez čerpadel SIGMA není voda. I takto bychom mohli popsat hlavní poselství našich čerpadel. Doprava vody do služeb lidstva byla důležitým cílem již na počátku vniku naší společnosti. Více než 150 let zkušeností stojí za tím, že čerpadla značky SIGMA dopravují vodu i do těch nejsušších koutů světa.

Pro oblast zemědělství a závlah SIGMA nabízí nejen výkonná velkokapacitní čerpadla, ale i kompletní dodávky investičních celků dle individuálních požadavků zákazníka. Hlavní specializací v tomto oboru jsou výstavby čerpacích stanic a úpraven vod různých velikostí.  V oblasti pouští jsou budovány nejen velkoplošné závlahové projekty, ale i drenážní stanice, které zajišťují odvodňování prosolené vody. Všechny tyto aplikace zahrnují vypracování studie, poradenství, nalezení optimálního řešení, vypracování nabídky, dodávku zařízení, zkoušky a následné uvedení do provozu.

Úspěšné instalace čerpacích stanic můžeme nalézt nejen v České republice nebo na Slovensku, ale i v Súdánu, Iráku, Indii nebo Egyptě. 

 

Typy aplikací pro vodní hospodářství: 

  • Čerpací stanice

  • Velkoplošné závlahové projekty

  • Úpravny vod

  • Čistírny odpadních vod

  • Čerpání užitkové vody

  • Čerpání neabrazivních kalů

  • Čerpání surové splaškové vody


Kontakt pro více informací:

Jiří Bilík
agriculture@sigma.cz
+420 602571822
+420 585651188