O společnosti SIGMA

Projekční, konstrukční a obchodní skupina zaměřená na komplexní dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky naplňuje potřeby náročných zákazníků, kteří vyžadují implementaci čerpacích zařízení do složitých průmyslových celků. 

Inženýring se specializuje na dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky se zaměřením na teplárenství, klasickou a jadernou energetiku a vodní hospodářství průmyslových podniků. Hlavním předmětem činnosti v oboru energetiky jsou dodávky napájecích, podávacích, cirkulačních a chladících čerpacích stanic pro elektrárenské a teplárenské bloky do 1000 MW. Inženýrské aktivity se také zaměřují na projekci, dodávky a kompletaci velkých průmyslových čerpacích stanic pro hutnictví, těžební průmysl, dočerpávání ropy a odvodňovací či zavlažovací stanice v zemědělství. 

Inženýrská činnost zahrnuje:

  • projekční, konstrukční a výpočtové práce
  • zpracování technických a obchodních nabídek, rozpočtů a technické a provozní dokumentace v různých stádiích realizace staveb investičních celků 
  • dodávky technologických celků v oboru čerpací techniky včetně stavebních a elektro částí, měřící a regulační techniky, řídících systémů apod. 
  • realizace staveb formou dodávky „na klíč“ 
  • montáž, šéfmontáž, uvádění do provozu, zkoušení, zaškolení obsluhy 
  • obchodní a kompletační činnost 
  • poradenství a konzultace.