SPL Holding a.s.

SPL Holding a.s.

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA DIZ spol. s r.o.

Sigmainvest spol. s r.o.

SIGMA POLSKA SP. z o.o.

SIGMIA Trading International s.r.o.

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. 

SIGMA SOFT spol. s r.o.

SIGMA OZ spol. s r.o.

SIGMA ENERGOSERVIS spol. s r.o.

SIGMA REALITY spol. s r.o.

SUBYT spol. s r.o. 

SPRÁVA KOMUNIKACÍ SIGMA spol. s r.o. 

SIGMA ENERGIE spol. s r.o. 

SIGREST spol. s r.o.

VISABON PRO s.r.o.