Audit od společností ČEZ a.s., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. a Škoda JS a.s.

Audit od společností ČEZ a.s., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. a Škoda JS a.s.

Ve dnech 24.5–25.5. a 30.5. až 1.6. 2023 proběhl v naší společnosti integrovaný audit od společností ČEZ a Škoda JS na systém řízení kvality dle požadavků vyhlášky SÚJB č. 132/2005, v současnosti dle vyhl. SÚJB č. 408/2016. První certifikace systému řízení kvality naší společnosti dle tohoto předpisu od společnosti ČEZ proběhla v 05/2010 a její platnost je pravidelně obnovována.


 Během auditu bylo prověřeno nejen plnění systémových požadavků, ale i oblast ověřování chemického složení materiálu spektrální analýzou na vstupní kontrole a ve výrobě.

Rozsah auditu byl poprvé rozšířen o oblast výpočtů za pomocí softwaru ANSYS, který je v souladu s bezpečnostním návodem SÚJB č. BN-JB-2.4 (Rev.0.0).

Na základě výsledků auditu jsme obdrželi „Oprávnění k dodávkám do ČEZ a.s.“ s platností do 05/2026.

 obrázek

obrázek