Memorandum o budoucí spolupráci s Électricité de France

Společnost SIGMA Group a.s. patřící mezi přední světové dodavatele průmyslových čerpadel a souvisejících technologických systémů podepsala v Paříži Memorandum o budoucí spolupráci se společností Électricité de France  S.A. (EdF), která je jedním ze tří potenciálních uchazečů o výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

„Podpis memoranda se společností EDF je důležitým krokem pro budoucí spolupráci na jaderných projektech, a to nejenom v České republice. Pro naši společnost jde o významný milník, který potvrzuje naše kompetence v dodávkách čerpadel a souvisejících technologických systémů v oblasti jaderné energetiky,“ říká Josef Perlík, předseda představenstva SIGMA Group a.s. a výkonný ředitel Aliance české energetiky z.s., jenž za českou stranu dokument podepsal.

V rámci projektu se společnost SIGMA Group a.s. stane subdodavatelem Électricité de France nebo některé z jejích přidružených společností pro dodávky čerpadel a souvisejících technologických systémů a služeb včetně instalace.

Zástupci obou firem memorandum podepsali v rámci veletrhu WNE 2021 (World Nuclear Exhibition), který se konal ve dnech 30. 11. –  2. 12.2021 v Paříži.