Projekt FVE Lutín - snížení energetické náročnosti budovy TDS

V rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost — Úspory energie, výzva I., který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, SIGMA GROUP a.s. realizuje projekt FVE Lutín – snížení energetické náročnosti budovy TDS. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je určena na snížení energetické náročnosti a úspory energií podniků.  

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 78,3 kWp včetně bateriového úložiště elektrické energie s kapacitou 25 kWh na střechu administrativní budovy TDS. Realizace projektu významně ovlivní spotřebu elektrické energie a pozitivně ovlivní náklady vynaložené na energii s využitím přírodního obnovitelného zdroje. Projekt má v návaznosti na tato fakta pozitivní dopad na životní prostředí. 

 

obrázek