Projekt Vývoj chladícího neregulačního čerpadla s betonovou spirálou s využitím technologie UHPC

Dne 11.4. 2024 obdržela SIGMA GROUP a.s. rozhodnutí o přidělení dotace na výzkumný a vývojový projekt s názvem Vývoj chladícího neregulačního čerpadla s betonovou spirálou s využitím technologie UHPC.

Cílem projektu je vývoj chladících čerpadel pro energetiku s využitím speciálních betonových směsí UHPC pro výrobu prefabrikovaných segmentů statorových dílů, jakou jsou spirály a sací tělesa. Využití betonových směsí pro výrobu statorových částí chladicích čerpadel umožňuje dosáhnout dlouhodobou udržitelnost energetických bloků. Klasické konstrukce využívají technologii lití z ocelolitiny či ocelí, případně nerezových a duplexových ocelí. Volba materiálu závisí především na agresivitě čerpaného média, případně je ovlivněna normativní dokumentací pro segment JE. S požadavkem na dlouhodobý provoz (60 let a více) se dostávají výrobci do problémů s volbou materiálů s ohledem na erozní a korozní úbytky materiálu. Do jisté míry tyto negativní dopady lze řešit využitím betonových směsí, a to dokonce i při čerpání např. mořské vody. Cílem projektu je vývoj a návrh hydraulických tvarů sacích a výtlačných kanálů čerpadla s ohledem na technologii lití betonových směsí. Technologie lití bude ověřena na modelovém představiteli neregulačního čerpadla s uzavřeným oběžným kolem a výtlakem do spirály.

Projekt je řešen ve spolupráci se společnostmi SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.; CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.; S-PROFESS, a.s. a ČVUT v Praze.

Projekt je řešen v rámci programu Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, výzva Aplikace I.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.