O společnosti SIGMA

Společnost SIGMA divize Energo poskytuje komplexní služby v oblasti servisu čerpacích zařízení, elektropohonů a vzduchotechnických zařízení. Základním posláním divize je zajištění servisní činnosti jaderných, klasických a vodních elektráren včetně ostatních technologických systémů provozujících čerpací agregáty ve spolupráci a s plnou podporou technického a konstrukčního zázemí mateřského výrobního závodu.

Komplexnost servisní činnosti spočívá v zajištění dodavatelsko – inženýrských prací zahrnující zpracování projekční, konstrukční a technologické dokumentace, zprostředkovatelské poradenské činnosti, montáž systémů a komponent, jejich seřizování, uvedení do provozu, zkoušky, revize, provozní kontroly, údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace vč. příslušných nákupů a dodávek materiálu, zpracování příslušné provozní, údržbářské a bezpečnostní dokumentace.

Obchod

Divize Energo realizuje obchodní činnost v rámci rozšíření portfolia svých služeb a to formou nákupu a dodávek materiálu pro vlastní servisní činnosti. V rámci zvýšení technické užitné hodnoty částí čerpacích zařízení tj. prodloužení životnosti a zajištění dostupnosti je využíváno metody reverzního inženýrství s následnou výrobou náhradních dílů s vyšší užitnou hodnotou.

Důležitou oblastí je návrh a výroba speciálních zařízení a přípravků pro zajištění komplexní servisní činnosti.

Rozsah dodávek:

  • Hydraulická utahovací zařízení
  • Obráběcí stroje těsnících ploch
  • Manipulační a montážní přípravky

Renovace

Divize Energo v rámci nadstandardní servisní činnosti provádí renovace částí čerpacích zařízení se zaměřením na zlepšení hospodárnosti údržbářských činností spojených s dodržováním ekologických norem a racionálního využívání energie. Jedná se především o úpravy vnitřních hydraulických částí čerpadel, vývěv a dále částí zařízení namáhaných korozí, erozí, abrazí a to metodou povlakování keramickými kompozity nebo plasmovými nástřiky na rotační části.

Kontakt

e-mail: energo@sigma.cz

Ing. Martin Návrat

tel.: +420 725 120 049

e-mail: m.navrat@sigma.cz