SIGMA POLSKA

SIGMA POLSKA Sp. z o.o.

Gliwice, ul. Karola Miarki 12

PSČ 44100, Polská republika

tel.: +48 322 345 499

fax: +48 322 345 498

e-mail: polska@sigma.cz

web: www.sigmapompy.com.pl