Slavnostní představení horkovodní zkušební laboratoře

 

 

V sídle společnosti SIGMA GROUP a.s. proběhlo slavnostní představení horkovodní zkušební laboratoře, která byla vybudována v rámci projektu Hydrodynamický design čerpadel (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408) jehož účastníky je CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. a Univerzita Palackého v Olomouci . Více než padesátka hostů z řad odborné veřejnosti a významných zákazníků byla seznámena se všemi činnostmi, které společnosti ze skupiny SIGMA aktuálně nabízí. Vyvrcholením celodenní technické konference bylo seznámení s technickými možnostmi nové horkovodní zkušební laboratoře a její slavnostní otevření za účasti předsedy dozorčí rady SIGMA GROUP a.s., starosty Lutína a zástupce Univerzity Palackého v Olomouci. Nová zkušební trať je unikátním výzkumným a vývojovým pracovištěm a reaguje i na aktuální požadavky trhu, zejména pak v oblasti jaderné energetiky.

 

obrázek

obrázek

obrázek

obrázek