Technická konference 2018

Při příležitosti 150. výročí založení společnosti se ve středu 30.5.2018 uskutečnila v prostorách Společenského domu SIGMA GROUP a.s. v Lutíně vědecko-technická konference s názvem „Teorie a praxe současné čerpací techniky“.

Při příležitosti 150. výročí založení společnosti se ve středu 30.5.2018 uskutečnila v prostorách Společenského domu SIGMA GROUP a.s. v Lutíně vědecko-technická konference s názvem „Teorie a praxe současné čerpací techniky“. Své příspěvky přednesli nejen zástupci skupiny SIGMA, ale i vážení odborníci z řad akademické sféry a zástupci významných obchodních partnerů. Díky soustavné spolupráci na výzkumu a vývoji se mezi prezentujícími představili instituce jako ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, UP Olomouc, TU Liberec nebo STU Bratislava. Bylo nám velkou ctí přivítat téměř 140 účastníků, mezi kterými byli i bývalí pracovníci naší společnosti. Kromě prezentací a poslechu odborných příspěvků se našel i čas pro neformální konverzaci u bohatého občerstvení, které připravila SIGREST spol. s r.o. Jsme nesmírně rádi, že stejně jako v minulých letech konference splnila účel vědecko-technického poznání a současně nám dala prostor k setkání s dlouholetými partnery a přáteli.