Vstup společnosti SIGMA GROUP do spolku CDT

Na zasedání spolku Česká dobývací technika (CDT) dne 23.2.2023 proběhlo hlasování o vstupu naší společnosti do tohoto sdružení. Obchodní společnosti tvořící spolek CDT jsou renomované, prosperující a ekonomicky vyspělé společnosti navazující na dlouholetou tradici v České republice.

Je nám ctí, že SIGMA GROUP a.s. se stala šestnáctým členem spolku, jehož hlavním cílem je prezentovat a prosadit české firmy na zahraničních trzích, navazovat spolupráci s těžařskými asociacemi a klíčovými zákazníky v průmyslu dobývání a zpracování nerostných surovin a v energetice. Věříme, že i SIGMA svým členstvím přispěje k propagaci českého průmyslu na zahraničních trzích.

 

obrázek

 

obrázek

obrázek