Společnost SIGMA nabízí komplexní řešení pro širokou škálu projektů orientovaných na efektivní hospodaření s vodními zdroji. Mezi hlavní aktivity tohoto oboru patří výstavby čerpacích stanic, čistírny odpadních vod nebo velkoplošné závlahové projekty. Vše je řešeno formou kompletních inženýrských služeb, které zahrnují vypracování počáteční studie, nalezení optimálního řešení, dodávku zařízení, uvedení do provozu záruční i pozáruční servis.

Výrobní program společnosti SIGMA disponuje množstvím vysoce účinných a spolehlivých odstředivých čerpadel ve vertikálním i horizontálním provedení. Jejich konstrukční řešení nabízí možnost průtoku od desítek až po několik tisíc litrů za sekundu.

V tomto odvětví SIGMA nabízí dodávky jednotlivých typů čerpadel z vlastní produkce i kompletní dodávky investičních celků na míru dle individuálních požadavků zákazníka. 
 

Typy aplikací pro vodní hospodářství: 

  • Čerpací stanice

  • Úpravny vod

  • Čistírny odpadních vod

  • Čerpání užitkové vody

  • Čerpání neabrazivních kalů

  • Čerpání surové splaškové vody

  • Malé vodní elektrárny

 

Kontakt pro více informací:

Ing. Pavel Beran
water@sigma.cz
+420 606775546
+420 585651205